Reglement van Gospelkoor Reach Out

Hoe leuk en gezellig een koor ook is, het is belangrijk om ook afspraken te maken met elkaar, die aangeven waar we voor staan en wat we van elkaar mogen verwachten.

Het doel

van Reach Out is, door zang en muziek mensen dichter bij elkaar en dichter bij God te brengen.

Repetitieavond

Er wordt gemiddeld drie keer per maand gerepeteerd, op woensdagavonden in de Hunselaer in Honselersdijk. Aanvang is 20.00 uur, eindtijd is 22.00 uur. Er zijn ongeveer 6 solistenavonden per jaar. Voor een optreden wordt er twee keer met de band gerepeteerd.De repetities vervallen in de schoolvakanties en eventuele andere feestdagen. Een rooster wordt vooraf aan de koorleden verstrekt.

Leden

Er wordt van de koorleden een serieuze houding ten aanzien van het zingen verwacht, dat wil zeggen dat leden bij de repetities en uitvoeringen in principe altijd aanwezig zijn. Ben je verhinderd, meld je dan op tijd af. Verwacht wordt dat koorleden 80% van de repetitietijd aanwezig zijn.Leden bereiden de repetities voor, door middel van zelfstudie. Materiaal is hiervoor beschikbaar. Op uitvoeringen dragen wij de koorkleding die de kledingcommissie voorschrijft.

Het bestuur

De zitting in het bestuur is minimaal 2 jaar, tenzij er omstandigheden zijn om het bestuur eerder te verlaten. Na opzegging dient het vertrekkend bestuurslid minimaal twee vergaderingen bij te wonen om zijn taken goed over te dragen.Het bestuur vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Er wordt tussentijds vooral gecommuniceerd via de app of mail over actuele en belangrijke zaken.

Contributie

De contributie is kostendekkend. Hiervan wordt de dirigent, bladmuziek, de huur, het geluid en andere benodigdheden betaald. Per kwartaal wordt de contributie automatisch afgeschreven met een machtiging van de koorleden.

De nieuwsflits

Alle actuele informatie wordt in de nieuwsflits vermeld. Deze wordt per mail naar alle leden verzonden.